Stichting New Momentum

Voor een weerbare digitale samenleving

Stichting New Momentum is gespecialiseerd in sociale verandering en social media. We ontwikkelen tools en methodes (open source) om sociaal-maatschappelijke onderstromen op social media te onderzoeken. We delen onze kennis via publicaties in populaire media en academische tijdschriften.

Vrijheid en transparantie in de digitale samenleving

Stichting New Momentum is op 29 mei 2020 opgericht om bij te dragen aan een weerbare samenleving in het digitale tijdperk. We staan voor een samenleving waarin economie en technologie de burgers dienen; en niet andersom.

Om dat te bereiken, probeert Stichting New Momentum om open dialoog en mediawijsheid te stimuleren.  Burgers die weten hoe het medialandschap werkt, zijn ten slotte minder vatbaar voor misleiding. Burgers die bereid zijn over de grenzen van hun bubbels te kijken, kunnen vastgelopen maatschappelijke debatten weer vlottrekken.

Tools en systemen om sociaal-maatschappelijke onderstromen op social media in kaart te brengen

1. Research systems

We bieden systemen (IaC) om op een verantwoorde manier social media data te verzamelen via APIs.

De infrastructuur slaat data op in een graph database en legt daarmee de basis voor krachtige analytische technieken.

Coming soon (Q3 2023)

2. Analysis toolkit

Onze toolkit helpt analisten om online communities te vinden en  te begrijpen hoe ze zich verhouden tot maatschappelijke thema’s.

De toolkit omvat functies voor text- en emoji mining, semantische netwerken en discoursanalyse.

3. Kennis delen

We publiceren in academische tijdschriften en populaire media, en nemen deel aan evenementen en congressen.

We publiceren over social media discours en gedragsverandering en de implicaties van platformis en AI.

Wie we zijn

Noot: Het bestuur is volledig onbezoldigd.

Doelstellingen

Stichting New Momentum heeft zich ten doel gesteld om open dialoog en mediawijsheid te bevorderen. Dat doen we op twee manieren:

Route 1:
We ontwikkelen onderzoekstools om sociaal-maatschappelijke onderstromen op social media te onderzoeken; we gebruiken die tools voor (academisch) onderzoek en publiceren daarover in academische tijdschriften en populaire media.

Route 2:
We maken onze onderzoekstools onder open source-licentie (CC BY-NC) beschikbaar voor bedrijven, instituten en NGOs endragen zo bij aan academisch onderzoek, journalistieke producties en campagnes voor sociale verandering en gedragsverandering.

Stichting New Momentum is tegelijkertijd opgericht met New Momentum BV – een bedrijf dat zich focust op commercieel onderzoek en advies én dat organisaties helpt om de tools van de stichting te implementeren.

Stichting New Momentum heeft 100% van het stemrecht van New Momentum BV in handen.

Data privacy responsible data science

→ Onze tools voldoen volledig aan de eisen omtrent AVG/GDPR.
→ Onze tools en processen worden regelmatig geaudit middels externe Data Privacy Impact Assessments (DPIA’s).
→ We bewaken de privacy van social media gebruikers door in onze analyses te focussen op patronen en dynamieken op groepsniveau in plaats van in te zoomen op individuele gebruikers.
→ Onze onderzoeksinfrastructuur draait in een beveiligde cloud-omgeving die data alleen beschikbaar maakt wanneer dat nodig is.
→ We verzamelen nooit meer data dan we nodig hebben en anonimiseren data waar mogelijk voordat we aan analyses beginnen.
→ We maken onze tools en methodes transparant door ze te delen via de open source community.